Johan Schrøders Fond

Fonden støtter en række områder, som lå stifter nært. Fonden er sat i verden for at støtte dem, der har brug for støtte inden for de områder, som lå stifters hjerte nært.

Fondens midler stammer fra salget af Radiometer A/S, som stifter har været adm. direktør i og ejer af. Radiometer A/S blev stiftet af Carl Schrøder og Børge Aagaard Nielsen i 1935 og blev sidenhen verdensførende inden for blodgasudstyr til medicinalindustrien.

Johan Schrøders Fond ejer et datterselskab, som forvalter fondens formue. Hver enhed ledes af to uafhængige professionelle bestyrelser.

 

Støtteområder

Johan Schrøders Fond støtter årligt en lang række forskellige projekter. De forskellige projekter kan primært inddeles i 3 hovedområder: forskning og uddannelse, sociale og velgørende formål samt sport og kultur. Fondens støtteområder er udvalgt ud fra stifter Johan Schrøders interesser. Mere information om fondens stifter, Johan Schrøder, kan findes her på siden.

Forskning og uddannelse

Sociale og velgørende formål

Sport og
kultur

Fonden støtter ikke

– Enkeltpersoner

– Partipolitiske formål

– Projekter i udlandet

– Afsluttede projekter på ansøgningstidspunktet

Om stifter Johan Schrøder

Fonden er stiftet af Johan Schrøder, tidl. koncerndirektør og majoritetsejer af Radiometer A/S, tidl. generalkonsul for New Zealand, tidl. formand for Dansk Industri.

Johan Schrøder var næstældste barn af Carl og Lise Schrøder. Student fra Ordrup Gymnasium og cand.polyt. fra Danmarks Tekniske Højskole.

Det lå Johan Schrøder meget på sinde at hjælpe dem, der har behov, og han mente, at folk, for hvem det er gået godt i livet, har pligt til at hjælpe dem, der har behov. Fondens midler stammer primært fra Johan Schrøders salg af Radiometer A/S i 2004.

Bestyrelsen

Ansøgning

Johan Schrøders Fond modtager kun ansøgninger gennem Grant Compass Fondsadministrationssystem. Den til enhver tid gældende ansøgningsfrist er anført i ansøgningsportalen.

Der kan ansøges til Fondens støtteområder via nedenstående links:

Ansøgninger der ikke er indsendt via ovenstående links, vil automatisk blive afvist.