Sport og kultur

Fonden støtter særligt:
– Initiativer, der understøtter socialt udsatte unges samt handicappedes sundhed og bevægelse
– Udøvelse af musik, som inkluderer og støtter fællesskabet

Forudsætninger:
– Ansøger bidrager selv økonomisk
– Motiveret ansøgning skal være kort

Støtteområder

Johan Schrøders Fond støtter årligt en lang række forskellige projekter. De forskellige projekter kan primært inddeles i 3 hovedområder: forskning og uddannelse, sociale og velgørende formål samt sport og kultur. Fondens støtteområder er udvalgt ud fra stifter Johan Schrøders interesser. Mere information om fondens stifter, Johan Schrøder, kan findes her på siden.

Forskning og uddannelse

Sociale og velgørende formål

Sport og
kultur