Sport og kultur

Fonden støtter særligt:
– Hestesport
– Sejlads for børn og unge
– Musik
– Spejderbevægelse
– Støtte til fremme af sociale tiltag gennem sport
– Aktiviteter rettet mod at give handicappede mulighed for at dyrke sport
– Særlige kulturelle aktiviteter

Forudsætninger:
– Ansøger bidrager selv økonomisk

Støtteområder

Johan Schrøders Fond støtter årligt en lang række forskellige projekter. De forskellige projekter kan primært inddeles i 3 hovedområder: forskning og uddannelse, sociale og velgørende formål samt sport og kultur. Fondens støtteområder er udvalgt ud fra stifter Johan Schrøders interesser. Mere information om fondens stifter, Johan Schrøder, kan findes her på siden.

Forskning og uddannelse

Sociale og velgørende formål

Sport og
kultur