Forskning og uddannelse

Fonden støtter især:
– Udsatte børn og unges uddannelse
– Konkrete forskningsprojekter

Forudsætninger:
– Motiveret ansøgning skal være kort og i lægmandssprog
– Forskningsprojekter skal indeholde relevant anbefaling af projektet og ansøger

Fonden støtter ikke:
– Enkeltpersoner
– Studieophold eller praktik i udlandet

– Nødhjælpsorganisationer
– Aktiviteter uden for Danmark

Støtteområder

Johan Schrøders Fond støtter årligt en lang række forskellige projekter. De forskellige projekter kan primært inddeles i 3 hovedområder: forskning og uddannelse, sociale og velgørende formål samt sport og kultur. Fondens støtteområder er udvalgt ud fra stifter Johan Schrøders interesser. Mere information om fondens stifter, Johan Schrøder, kan findes her på siden.

Forskning og uddannelse

Sociale og velgørende formål

Sport og
kultur