Forskning og uddannelse

Fonden støtter særligt:
– Udsatte børn og unges uddannelse
– Forsknings- og uddannelsesmæssige formål i bredere forstand

Forudsætninger:
– Ansøger bidrager selv økonomisk
– Dokumentation for optagelse skal fremsendes sammen med ansøgning

Fonden støtter ikke:
– Studieophold i udlandet

Støtteområder

Johan Schrøders Fond støtter årligt en lang række forskellige projekter. De forskellige projekter kan primært inddeles i 3 hovedområder: forskning og uddannelse, sociale og velgørende formål samt sport og kultur. Fondens støtteområder er udvalgt ud fra stifter Johan Schrøders interesser. Mere information om fondens stifter, Johan Schrøder, kan findes her på siden.

Forskning og uddannelse

Sociale og velgørende formål

Sport og
kultur