Støtteområder

Johan Schrøders Fond støtter
 • Uddannelse
 • Sociale og velgørende formål
 • Sport og kultur

Fonden kan selv tage initiativ til dialog om mulig støtte til udvalgte områder.
Fonden støtter alene projekter med tilknytning til Danmark.

Johan Schrøders Fond støtter ikke

 • Landsindsamlinger
 • Partipolitiske formål
 • Projekter med kommercielt fokus
 • Projekter, der er påbegyndt eller har været afholdt
 • Bygge-, renoverings- eller res

Uddannelse

Fonden støtter særligt

 • Studieophold i udlandet
 • Udsatte børn og unge
 • Sociale- og velgørende formål i bredere forstand

Forudsætninger

 • Ansøger bidrager selv økonomisk
 • Studieoptagelsen i udlandet er bekræftet på ansøgningstidspunktet

Sociale og velgørende formål

Fonden støtter særligt

 • Handicaporganisationer
 • Udsatte børn og unge
 • Sociale- og velgørende formål i bredere forstand

Forudsætninger

 • Ansøger bidrager selv økonomisk

Sport og kultur

Fonden støtter særligt

 • Hestesport
 • Sejlads for børn og unge
 • Spejderbevægelsen
 • Støtte til fremme af sociale tiltag gennem sport
 • Aktiviteter rettet mod at give handicappede mulighed for at dyrke sport
 • Særlige kulturelle aktiviteter

Forudsætninger

 • Ansøger bidrager selv økonomisk

Vores filosofi

Johan Schrøders Erhvervs- og Familiefond er sat i verden af Johan Schrøder for at hjælpe dem der har behov.
“Sådan noget skal blandt andet finansieres af folk som mig, for hvem det er gået godt her i livet. Det er vores pligt!” Citat Johan Schrøder, stifter af fonden.

 

Fondens midler stammer hovedsageligt fra stifters salg af medico virksomheden Radiometer i år 2004. Medico samt stifters interesser danner grundlaget for vores primære støtte områder, forskning og uddannelse, sociale og velgørende formål samt sport og kultur.

Hvem er fonden?

Johan Schrøders Erhvervs- og Familiefond er sat i verden af Johan Schrøder for at hjælpe dem der har behov.
“Sådan noget skal blandt andet finansieres af folk som mig, for hvem det er gået godt her i livet. Det er vores pligt!” Citat Johan Schrøder, stifter af fonden.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af bestyrelsesformand Frederik Schrøder, stifters yngste søn, direktør Malene Schrøder, stifters ældste datter, advokat Tina Grønning og direktør Martin Ågerup.

Meet Our Attorneys